Ini Bincang Nabi Nuh AS, Tentang Kebodohan Umat Muhammad Serba Duniawi
-->

Advertisement Adsense

Ini Bincang Nabi Nuh AS, Tentang Kebodohan Umat Muhammad Serba Duniawi

60 MENIT
Sabtu, 27 November 2021

60menit.co.id | Foto ; Ahmad YDseeh.

Nabi Nuh as. melihat seorang wanita menangis, maka ia bertanya: "Mengapa kamu menangis?".

Oleh Kyai Ahmad Shomad Supriyadi.


Dia berkata : "Oh,saya menangisi kematian anak saya padahal dia masih muda dan dalam keemasan masa mudanya".


Nabi Nuh as. bertanya padanya, "Berapa usia putra Anda ?".


"Hanya 300 tahun ", Jawabnya.


Nabi Nuh As berkata lagi, bertujuan untuk menghilangkan kesedihannya: "Apa yang akan kamu lakukan, Jika seandainya kamu hidup di masa umat yang usianya tidak melebihi enam puluh tahun ?".


Dia balik bertanya : "Adakah seseorang yang hidup hanya selama enam puluh tahun?".


Nabi Nuh as. menjawab: "Ya".


Dia bertanya lagi : "Apakah ada orang yang bermaksiat (tidak menaati Tuhan) dalam waktu yang singkat itu ?".


Nabi Nuh as. menjawab: "Kebanyakan dari mereka bermaksiat (tidak taat kepada Tuhan),"


Tanyanya lagi : "Apakah mereka berbondong-bondong untuk mencintai dunia yang sesaat, yang hanya beberapa hari itu ?"


Nabi Nuh as. menjawab: "Ya, satu-satunya perhatian mereka adalah cinta dunia dan sedikit yang memikirkan akhirat".


Terusnya lagi dia bertanya : "Apakah mereka berdebat/bertengkar diantara mereka sendiri tentang hal-hal yang sesederhana itu ?"


Nabi Nuh as. : "Sebaliknya, mereka justeru memperebutkan hal-hal yang paling tidak penting itu".


Tanyanya lagi : "Apakah mereka akan membangun gubuk untuk mereka sedangkan hidup mereka hanya dalam waktu yang singkat?"


Nabi Nuh as. : "Sebaliknya, mereka membangun istana untuk ratusan tahun, kemudian mereka mati dan meninggalkannya".


Dia berkata: "Oh, jika saya harus menggantikan umat itu, saya akan menghabiskan hidup saya di bawah naungan pohon dan membangun rumah saya di ambang kuburan, dan saya akan tinggal sepanjang hidup saya bersujud kepada Tuhan yang maha kuasa".


لا حول ولا قوة الا بالله

Tidak ada kekuatan atau kekuatan kecuali dengan Tuhan.


Nabi Nuh as. beliau berdakwah selama 950 tahun dan usia beliau 1050 tahun menurut mufassir sahabat, Ibnu Abbas ra.


(zho)